Een unieke video voor jouw bedrijf, merk of product?

Dat kan al in acht stappen.

 

Zolang duurt het (in grote lijnen) om van een concept naar een uitgewerkte video te gaan.

 

Hierbij vinden we het belangrijk om jou al vanaf stap één bij het proces betrekken. Door naar jouw inbreng en feedback te vragen, kunnen we jouw idee vertalen naar een krachtig en pakkend verhaal dat alle criteria afvinkt.

 

Hieronder een overzicht van ons stappenplan, met telkens een korte toelichting bij elke stap:

1. Een verkennend gesprek waarbij alle ideeën op tafel komen

Wanneer je een video wil laten maken, maken we eerst tijd verkennend gesprek. We bespreken wat je precies wil bereiken met jouw video, welk type video je voor ogen hebt, wie je doelgroep is, waar je je video wil publiceren, enzovoort.

2. De inhoud van een productie bepalen

Aan de hand van de informatie die we tijdens het verkennend gesprek krijgen, maken we een videoscript en storyboard, waarbij we de opbouw, de kern en de inhoud van de video schetsen.

 

Tijdens deze schets trachten we al een antwoord te geven op vragen, zoals:

 

Welke gevoelens wil je teweegbrengen bij jouw doelgroep?

Waarover dient je video te gaan?

Op welke locatie wil je je video opnemen?

Wie speelt er allemaal mee in jouw video?

3. Synopsis door Kartouch

Na het verkennend gesprek en het bepalen van de inhoud van de productie, gaan we over tot de presentatie van de synopsis.

 

Een synopsis is een korte, creatieve uiteenzetting van jouw idee. Dit wil meer bepaald zeggen dat we de inhoud van jouw video in een aantal duidelijke en heldere zinnen op papier zetten.

4. In samenspraak het scenario finaliseren

Stap vier is de laatste conceptuele stap, alvorens we overgaan tot de uitvoering.

In deze fase gaan we samen met jou nog eens rond de tafel zitten om het videoscript en het storyboard effectief te finaliseren.

5. De opnames

In stap vijf brengen we het geschreven videoscript en storyboard tot leven.

6. Post-productie

Na de opnames, gebeurt er nog heel wat montagewerk.

 

Tijdens de montage ligt de focus voornamelijk op het maken van één vloeiend geheel van beelden, om een uniek en krachtig verhaal te vormen.

 

Tijdens de montage is het bijvoorbeeld ook mogelijk om je video aan te vullen met ondertitelingen, voice-overs, extra animaties, enzovoort.

7. Goedkeuring of correctie

In deze voorlaatste stap tonen we je het resultaat van de verfilming. In deze fase kan je bepaalde zaken in de montage nog laten veranderen.

 

Video’s worden pas opgeleverd als jij 100 procent tevreden bent!

8. Oplevering in alle formaten

Heb je de verfilming van jouw idee goedgekeurd? Dan leveren wij je alle nodige formaten aan om je video te publiceren op alle platformen die je maar wil.

UW VIDEO-IDEE UITWERKEN?

Get In Touch!