fbpx

Een goede video marketing strategie opzetten?

Dat doe je zo!

Weten dat je video’s wil gebruiken om je bedrijf te promoten, is één ding.

Daarnaast ook nog eens de juiste video marketing strategie ontwikkelen die effectief zorgt voor meer zichtbaarheid?


Dat is een ander paar mouwen.

Veel bedrijven ondervinden moeilijkheden met het vinden van de juiste video marketing strategie. Ze staren zich blind op het feit dat ze meer klanten en bezoekers moeten aantrekken en dat ze meer omzet moeten genereren, maar hoe ze dit moeten doen, blijft een groot vraagteken. Daarom helpen we je in dit blogartikel met het formuleren van een ijzersterke video marketing strategie.

Bepaal doelstellingen

De eerste stap van elke campagne is: doelstellingen bepalen. Want wat wil je nu eigenlijk bereiken met video marketing? Wil je een bepaald extra percentage omzet halen? Wil je bestaande klanten meer laten kopen? Of misschien wil je wel gewoon meer merkbekendheid genereren door nuttige online video’s te distribueren?

Wat je juist wilt bereiken, dat moet je zelf bepalen. Maar zorg er wel voor dat je doelstellingen zijn geformuleerd volgens het SMART-principe

Specifiek

Je doelstelling moet één bepaald aspect bespreken. Denk dan aan extra omzet of meer contactaanvragen genereren. Wanneer je doelstelling zich focust op twee aspecten, splits je die het beste op in twee aparte doelstellingen.

Meetbaar

Als je extra omzet wilt genereren met video marketing, klinkt dat best goed. Maar hoeveel wil je precies groeien? Want extra omzet kan zowel een procent als 100 procent groei betekenen. Druk je doelstelling uit in duidelijk meetbare cijfers.

Acceptabel

Je doelstelling moet je team motiveren om iets te bereiken. Zorg er dus voor dat je doelstellingen ambitieus zijn, maar niet onrealistisch

Relevant

Focus je alleen maar op de voornaamste doelstellingen. Een video waarin je een product uitlegt, focust zich niet op merkbekendheid, maar op conversie. 

Tijdsgebonden

Op welke termijn wil je de doelstelling behalen? Het is best oké dat je de omzet met tien procent wilt laten stijgen. Maar wil je dat bereiken over een trimester? Een semester? Een jaar? Definieer duidelijk de tijdspanne waarin je de doelstelling wilt bereiken om je team te motiveren.

 

Wie is mijn doelgroep?

Goed. 

Je hebt nu de eerste stap van je video marketing strategie doorlopen en hebt je doelstellingen bepaald. Je weet wat je wilt bereiken.

De volgende stap bestaat erin dat je je doelgroep onderzoekt. Wie zijn ze? Wat willen ze? Hoe kan jij hen daarbij helpen? 

Kortom, je moet een schets maken van je ideale klant en zijn of haar behoeftes.

Focus je in eerste instantie op je voornaamste doelgroep. De meeste bedrijven hebben verschillende doelgroepen als klant. Maar zeker wanneer je nog geen ervaring hebt met video marketing strategie, is het een best practice om klein te beginnen en nadien uit te breiden. 

 

Buyer persona

 

Die voornaamste doelgroep giet je in een spiekbrief die we een ‘buyer persona’ noemen. 

Dat is een semi-fictionele voorstelling van je ideale klant gebaseerd op je eigen kennis en marktonderzoek. Maar wat moet daar allemaal aan bod komen?

Start met de gemakkelijkste informatie: demografische gegevens. Achterhaal alle relevante informatie wat geslacht, leeftijd, beroep, inkomen of opleiding betreft. 

Als het belangrijk is, kan je nadien ook nog geografische informatie toevoegen, zoals de woon- of werkplaats van je buyer persona.

Nu komt het belangrijkste onderdeel van je buyer persona. Wat zijn hun:

 • doelstellingen: wat willen ze bereiken in het leven (privé en/of professioneel)
 • pijnpunten: wat zijn de hindernissen die ze daarin tegenkomen?
 • voorkeuren qua media: welke content consumeren ze? Op welke kanalen?

 

Klantreis

 

Je hebt nu een schets gemaakt van je ideale klant. Naast hun profiel is het ook handig om te weten welke klantreis ze volgen. 

Welke weg volgen ze van probleemherkenning tot trouwe klant? 

En vooral: hoe kun jij daarop inspelen met je video marketing strategie?

Bepaal elk belangrijk contactpunt dat ze met jouw bedrijf kunnen hebben en bedenk welke rol video daarin kan spelen.

 

Bedenk welk verhaal je wilt vertellen (en hoe)

 

De basis van je video marketing strategie is gelegd. Je hebt zowel doelstellingen bepaald als je doelgroep onderzocht en kunt nu aan de slag gaan met video.

Een eerste belangrijke stap? Weten welke video’s je wilt maken!

Op basis van je buyer persona zou je al zeker een goed idee moeten hebben van de video’s die ze wel kunnen smaken. We geven enkele voorbeelden.

Target je moeders die als doel hebben een veilige leefomgeving te creëren voor hun kinderen? Toon in een video hoe ze het huis helemaal veilig kunnen maken door onder andere stopcontacten en hoeken van tafels en dergelijke te bedekken.

Maar misschien bestaat je doelgroep eerder uit hobbykoks. Hun doel is om nieuwe smaken te ontdekken die ze in hun gerechten kunnen verwerken. Maak voor hen een videoreeks rond minder bekende ingrediënten waarbij je hen enkele recepten toont.

Op zich zou het na een intensief doelgroeponderzoek niet de moeilijkste taak van de wereld mogen zijn om interessante onderwerpen voor je video te verzinnen.

Naast de topics van je video’s moet je ook nadenken over de manier waarop je boodschap brengt. Wat werkt het beste voor jou? Dat kan een live action video zijn. Maar misschien leg je bepaalde concepten veel beter uit aan de hand van een whiteboard animatievideo of een explainer video.

Een goede video marketing strategie focust zich op heel de klantreis

Zorg er dus voor dat je voor een specifieke doelgroep onderwerpen en types video voor heel de klantreis in kaart brengt. 

Je doelgroep heeft tijdens de verkennende fase bijvoorbeeld nog maar weinig kennis van je product. Op dat moment is een geanimeerde explainer video perfect om de werking van het product snel en gemakkelijk uit te leggen. 

Nadien kent hij de ins & outs van je product. 

De volgende stap kan eruit bestaan om een productvideo te maken waarin je toont hoe handig of krachtig het is. 

Met elke video trek je die consument dieper in het aankoopproces. En dat is wat je wilt bereiken.

IMG_6680

Ook zin in een
snelle hap?

Welk type video past hierbij?

Van zodra je je boodschap hebt geformuleerd, kan je ook beter bepalen welk type video bij deze boodschap past.

Werk je het best met testimonials? Of vraagt je video marketing strategie om een sfeervideo?

Ook storytelling in de vorm van moodfilms is tegenwoordig een trend. Het is dé manier om merkbeleving centraal te plaatsen en een verhaal te brengen dat past bij de filosofie van je bedrijf.

Als je op een heldere manier veel informatie wilt overbrengen, is een animatievideo misschien meer op zijn plaats. Animatie blijft namelijk de meest efficiënte manier om je verhaal te brengen.

Denk na over distributie

Het volstaat niet alleen om een video te maken. 

Je moet er ook voor zorgen dat die video tot bij je doelgroep raakt

Hoe beter je de video distribueert, hoe meer relevante mensen je bereikt en hoe groter je kans op succes is. Met andere woorden: distributie is een essentieel onderdeel van je video marketing strategie. 

Distributie verloopt altijd via een van deze 3 kanalen:

 • owned media, zoals je website, je social media profielen of je nieuwsbrief;
 • paid media, zoals social media ads of YouTube ads;
 • earned media, zoals mensen en bedrijven die je video’s delen met hun netwerk.

De eerste stap in distributie is altijd dat je vertrekt vanuit je owned media. Daar heb je het meeste controle over.

Maar eens dat achter de rug is, ben je nog niet klaar. Want nu bereik je alleen een handvol trouwe fans en mensen die je video toevallig tegenkomen. Als je je bereik wilt maximaliseren, moet je ook inzetten op paid media.

Wanneer je je video voldoende verspreid via owned & paid media en je video kwalitatief genoeg is, dan verdien je earned media. Zij die je video zien, interageren met de content in de vorm van comments, shares of zelfs links op andere websites!

De truc bestaat erin om niet alleen de distributiekanalen te gebruiken die je zelf gewoon bent. Je moet het vooral hebben van de distributiekanalen waar je doelgroep aanwezig is. Maken ze vooral gebruik van Instagram, maar heeft je bedrijf geen Instagram-account? Maak er dan een!

Hoe zal je succes meten?

Elke video heeft een bepaald doel. Dat kan gaan van bekendheid genereren tot verkopen realiseren. Dat doel hangt af van de boodschap die je geeft in welke fase van de klantreis. 

Zo zal verkopen realiseren geen doelstelling zijn die je in de verkenningsfase vooropstelt. Daar is het belangrijker dat je doelgroep je video lang genoeg bekijkt om de boodschap begrepen te hebben. 

Je moet meten of je die doelen behaalt. Op basis daarvan kun je evalueren in welke mate je je video marketing strategie moet aanpassen of niet.

Belangrijke doelen die je zou kunnen meten zijn:

 • views
 • impressies
 • unieke bezoekers
 • kijktijd
 • shares
 • clicks
 • inschrijvingen
 • conversies

Maar laat je zeker niet beperken door dat lijstje. Zolang het doel relevant en nuttig is, ben je goed bezig.

Klaar om je eigen video marketing strategie te creëren? Of heb je een helpende hand nodig? Contacteer ons dan zeker voor een verkennend gesprek!

TALK ABOUT YOUR STORY

FOLLOW US
facebooklinkedIninstagram

OFFICE & STUDIO
Plasstraat 3
1860 Meise

UNDO.REDO BVBA
Overzetstraat 9
1880 Kapelle-op-den-Bos
BTW BE 0841.073.043